Quina hauria de ser la missió d’una eina de comparació i reserves de lloguer d’autobusos i mini busos?

Friday, December 27, 2013

Com a portal de turisme dins del sector de transport de viatgers a Espanya, ajuntem aquells que busquen transport amb els que l’ofereixen. Ajudem a empreses de lloguer d’autobusos a obtenir nous clients i ajudem a clients a comparar ofertes i reservar la seva visita guiada o desplaçament. Això és el que fem a nivell pràctic.

A un nivell més filosòfic, ens preguntem si a més a més del simple fet de que “ens agrada”, el que fem és suficient per assegurar que tindrem una empresa rentable i duradora. Un cop aconseguit això, què haurem de fer per assegurar la continuïtat de la mateixa?

A dia d’avui, hem definida la nostra missió de la manera següent:

Facilitat i realitzar “bons acords”, benefici extra i temps extra per empreses de transport i pels que comprin viatges. 

Què signifiquen aquestes paraules per nosaltres?

Explicarem la nostra missió amb més detall:

Facilitar: donant servei i ajudant a empreses de transport i planificadors de viatges amb l’ajuda d’una pàgina web pel seu ús.

Realitzar:

assegurar-nos que la transacció ha estat completada des de la A fins la Z.

Bons Acords:

l’acord fet entre el comprador i el venedor, en aquest cas l’empresa de lloguer d’autobús i el planificador del viatge, és primordial i sobretot ho és que les dues parts estigui contentes i satisfetes. Pel planificador de viatges això hauria de significar que ja trobat un proveïdor que li ofereix un transport segur, un servei de qualitat a un preu raonable. Per les empreses de bus, significaria que tenen un tipus de clients que són rentables pel seu negoci, que paguen la factura a temps i que estan conformes amb el viatge. Assegurar un bon acord és la part més dura, ja que “bon” té diversos aspectes per les diverses parts del negoci. Resumint, hauria de significar “un comprador de transport content i un proveïdor de transport content”.

Beneficis extra:

pel comprador tenir el coneixement d’obtenir un preu millor que fent el tracte fora del nostre sistema. Per l’empresa de lloguer de bus es tracta de vendes extres, augmentant la seva ocupació i obtenint més ingressos a un preu just.

Temps extra:

el fet d’utilitzar el nostre sistema automatitzat, el comprador s’estalvia temps durant tot el procés de sol·licitar l’oferta per llogar un bus o mini bus. També es dóna un estalvi de temps durant el procés de comparació d’ofertes i la reserva del viatge. L’empresa de lloguer de bus guanya temps durant el càlcul de costos, creant i enviant l’oferta. La traducció automàtica integrada estalvia a les dues parts involucrades energia i temps.

Això definiria la nostra missió fins el dia d’avui. És una plataforma que uneix 2 grups d’usuaris i aquesta només pot ser satisfactòria si ambdós grups es beneficien de la mateixa manera. És per això, que hem de ser curosos amb els factors que els nostres usuaris qualifiquen com a “beneficiosos”. La nostra missió ens pot ajudar a mantenir això. El resultat esperat seria aconseguir un grup de professional del turisme així com tour operadores, empreses d’organització d’esdeveniments i agències de viatges que anés creixent i que utilitzés aquesta eina.

Què creu vostè que hem d’afegir/eliminar/canviar sobre la nostra missió? Fes-nos saber els seus pensaments i opinions i ajuda’ns a millorar!